Home / Posts Tagged "Game maker"

หลายคนที่โหลดชุดพัฒนา XNA Game Studio 3.1 มาจะเห็นมามันแถม Platform Stater Kit Source Code ของเกมแนว Platform Side Scrolling (ตลุยด่านแบบด้านข้าง) และลอง Compile ดูจะเห็นว่ามันใช้งานได้ 100% แต่ติดตรงทำไมเรา Edit Level แล้วทำมัย ตัวเกมมันถึง Fixed หน้าจอเดินไปขวาหรือซ้านยสุดก็ชนขอบ ทำไงจะให้ ไปทางซ้ายหรือฉากก็เลื่อนซ้ายขวาต่อ หากมีอาการคันไม้คันมือไม่รู้จะเริ่มยังไง ผมไป ศึกษามาให้แล้วครับ