Flickr

  • Social for Business

    Google Buzz คุณสมบัติใหม่ของ Gmail จาก Google

    Google ได้เปิดตัวบคุณสมบัติตัวใหม่ที่เป็นลูกเล่นเพิ่มเติมภายใน Gmail ของตนภายใต้ชื่อ Google Buzz ซึ่ง ทางบริษัทกล่าวว่าเป็นหนทางใหม่ในการแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่น่าสนใจและแบ่ง ปันภาพถ่าย วิดีโอและอัพเดตเรื่องราวในชีวิตประจำวันต่างๆ

    Read More »
Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน