Home / Posts Tagged "Credit Card Payment Gateway"

ถ้าหากว่าคณต้องการเป็นผู้ประกอบการใหม่ และผู้ประกอบการใหม่ต้องการทำเว็บไซต์ขายของหรือเว็บ E-commerce มักจะมี Requirement และคำถามหลังเปิดเว็บไซต์แนวนี้มาด้วย ว่าเว็บไซต์นั้นสมารถตัดเงินผ่านบัตรเครดิต (Creit Card) ได้หรือไม่ในมุมมองของผู้ประกอบการ หรือผู้เปิดธุรกิจเว็บไซต์ใหม่ๆมักจะไม่รู้รูปแบบธุรกิจ หรือ Business Model อยากให้มีช่องทางการจ่ายเงินที่ดีเวลาซื้อของผ่านอินเตอร์เน็ต มักจะนึกถึงการจ่ายเงินทางบัตรเครดิต จำเป็นต้องเปิดบริการตัดเงินผ่านบัตรเครดิตหรือที่เรียกว่า Credit Card Payment Gateway