Home / Posts Tagged "Beat em up"

ตัวอย่างการปรับมุมกล้อง และสร้าง Camera Control ให้วิ่งตามตัวละครของเราในแนบระนาบ 2.5D ด้วย Unity 3D กับแนวเกม Beat Em Up อีกวิธีหนึ่งที่น่าจะปรับใช้ได้ง่าย

บทเรียนการพัฒนาเกมแนว 2.5D แบบ Side Scrolling ร่วมกับโมเดล 3 มิติกับแนวเกมเดินต่อสู้ด้านข้าง หรือแนว Beat Em Up ด้วย Unity 3D เวอร์ชัน 5 กับการควบคุมตัวละคร