Home / 2015 / November

บทความ Life Hack! เบาๆ แต่แสบสันวันนี้คือการแนะนำ APIs ของ JavaScript เก๋ๆ มาควบคุมการทำงานของอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือผ่าน Mobile Web Browser 

ของเล่นใหม่สำหรับนักพัฒนาสาย Android ที่มาพร้อมกับ Material Design เวอร์ชัน 23+ นั้นก็คงจะหนีไม่พ้น SnackBar ที่เป็นลูกเล่นแทน Toast ได้อย่างดี

บทเรียนการพัฒนาเกมด้วย Unity 3D กับการเคลื่อนไหวตัวละครด้วยเคลื่อน Mouse ไปมาซ้ายขวา สำหรับผู้เริ่มต้นพัฒนาเกมด้วย Unity และภาษา C# ตัวอย่างเช่น เกมยิงต่างๆ

บทเรียนเบื้องต้นสำหรับนักพัฒนาแอพพลิเคชันบนแพลตฟอร์ม Android กับการอ่านค่า NFC เบื้องต้น, สิ่งที่ต้องใช้ NFc Tag, Android Studio และสมาร์ทโฟนที่รองรับ NFC