Home / 2015 / August

เป็นการหยิบ Feature ส่วนของ Computer Vision ใน OpenCV มาใช้กับการพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android เพื่อ Censor ภาพด้วย Pixels สำหรับผู้เริ่มต้นครับ

ตัวอย่างการปรับมุมกล้อง และสร้าง Camera Control ให้วิ่งตามตัวละครของเราในแนบระนาบ 2.5D ด้วย Unity 3D กับแนวเกม Beat Em Up อีกวิธีหนึ่งที่น่าจะปรับใช้ได้ง่าย

ตัวอย่างการเขียนเกมด้วย Unity 3D ร่วมกับ RidgidBody Control แบบ Physics ให้ลูกบอลกลิ้งเหมือนเกม Roll a Ball แบบง่ายด้วยภาษา C# และองค์ประกอบเงื่อนไขในฉากเกม

บทเรียนการใช้เครื่องมือควบคุมตัวละคร Player Controls จาก Blue Print ของ Unreal Engine 4 โดยยกตัวอย่างการแก้ไขตัวละครให้วิ่งไปข้างหน้าอัตโนมัติ ตามเวลาของเกม