เว็บไซต์ Facebook

Facebook เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ในรูปแบบเว็บไซต์ ได้ทำการเปิดให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเข้าใช้งานครั้งแรกวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2004 ก่อตั้งโดยชายที่ชื่อ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก โดยมีเพื่อนร่วมห้องในมหาวิทยาลัยของเขา และเป็นนักเรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ชื่อ เอ็ดวาร์โด ซาเวริน, ดิสติน มอสโควิตซ์ และคริส ฮิวส์ เดิมทีสมาชิกของเว็บไซต์ Facebook นั้นจะจำกัดเฉพาะกลุ่มผู้ก่อตั้งและนักเรียนมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด

ปัจจุบันมีผู้ใช้งาน Facebook ทั่วโลกเกินหลักล้านไปแล้ว และ Facebook เองก็มีพนักงานมากกว่า 1,700 คนในสาขาทั่วประเทศมากกว่า 12 สาขา
เว็บไซต์ http://www.facebook.com

The following two tabs change content below.

Banyapon Poolsawasd

Tinker Tailor Solider Spy at Daydev Co., Ltd.
Founder, ผู้ก่อตั้ง บริษัท Daydev Co., Ltd, (เดย์เดฟ จำกัด) อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบ และการพัฒนาเกม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Leave a Reply