Home / Posts Tagged "xcode"

บทเรียนเริ่มต้นสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Xcode บนแพลตฟอร์ม iOS ด้วยภาษา Swift (ตอนนี้ใช้ Xcode 10.2 และ เวอร์ชัน Swift 5) แตะ IBAction เพื่อให้ UILabel แสดงผลข้อความ

POST TAGS:

บทเรียนรอบนี้จะเป็นการจัดการข้อมูลไฟล์ภาพ กราฟิกที่จะใช้ในเกมด้วยภาษา Swift ผ่าน Template ของ Xcode6 อย่าง SpriteKit ในเรื่องของการจัดการ Scene เบื้องต้น

บทเรียนก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องคือ เขียนแอพ iPhone ภาษา Objective-C เขียนไฟล์ Plist  ครับ บทเรียนที่แล้วเราจะมีไฟล์ Plist ที่ถูกเขียนขึ้นมา

POST TAGS:

วิธีเขียนโปรแกรมภาษา Swift บน iPhone ระบบปฏิบัติการ iOS8 ด้วย XCode6 BETA กับการใช้งาน UITableView แสดงผลข้อมูลตาราง สำหรับผู้เริ่มต้นภาษา Swift อย่างง่าย

มารีวิว Xcode 6 BETA กันหน่อยกับภาษา Swift ว่ามีอะไรน่าสนใจผ่านฟังก์ชันสุดฮิต Hello World และภาษา Swift เบื้องต้นที่จำเป็นทั้งหลาย

วิธีการพัฒนาเกม สำหรับผู้ที่ต้องการเขียนเกมบน iPhone หรือ iOS7 ด้วย Sprite Kit กับการบังคับให้ตัวละครในเกมวิ่งตาม Line ที่เราวาดบนหน้าจอสมาร์ทโฟนแบบง่ายครับ

อีกหนึ่งเรื่องที่มีคนสอบถามกันมามากเลยคือเรื่องของการติด Admob ของ Google เพื่อทำเงินผ่านแอพพลิเคชันของเราครับ

สำหรับแอพพลิเคชันที่ต้องการแสดงผลข้อมูลในเครื่องผ่าน UITableView นั้นมีหลายวิธี Plist หรือ Property List เป็นอีกทางเลือกที่ดีครับ

ขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชันเกมบน iPhone ด้วย Sprite Kit สำหรับการเคลื่อนฉาก Background ของเกมให้เคลื่อนไปมาจากตำแหน่งขวาไปซ้ายของฉากในเกมประกอบกับซ้อนตัวละคร 

วิธีการเขียนเกมด้วย Sprite Kit บน iPhone สำหรับสร้างเกม 2D กับการควบคุมตำแหน่งของตัวละครให้เคลื่อนไปมาเมื่อมีการแตะหน้าจอในตำแหน่งแนวดิ่งได้อย่างง่ายครับ

วิธีการพัฒนาเกมบน iPhone ด้วย Sprite Kit ตอนที่ 3 กับการสร้างกระสุนในเกม Shooting ให้ยิงใส่ศัตรูเพื่อศึกษา การทำงานของ Collision Detect ในเกมครับ

หลายคนที่ต้องการทำแอพฯ iPhone ตัดต่อคลิปเสียง อาจจะติดที่ทำยังไงจะสร้าง Waveform ของไฟล์เสียงได้ SCWaveFromView ช่วยได้ครับ

วิธีการสร้างหน้าเตือนให้คนใช้งานแอพพลิเคชันของเราไป Rate My App บนหน้า App Store ของ iPhone ด้วย RFRateMe ครับ ช่วยให้เพิ่มคะแนน Ranking ของแอพฯ ของเราครับ

UDID เป็นรหัสที่เราไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่บางครั้งเราก็มีเหตุจำเป็นต้องไปดึงมันออกมา พอๆ กับชื่อของเครื่อง เช่น Device Name บน iPhone ครับ

วิธีการเขียนแอพพลิเคชันบน iPhone ใช้งาน Web Server และ UISearchBar ร่วมกับ UITableView ให้ค้นหาข้อมูลในตารางด้วยช่องค้นหาในแอพพลิเคชันของเราร่วมกับ JSON

วิธีการเขียนเกมบน iPhone โดยไม่ใช้ Cocos2D มาเกี่ยวเลย ให้ได้เกมแนว FlappyBird แบบง่ายที่สุด ไม่ต้องใช้ Framework ในการพัฒนา พร้อม Source Code ในบทความ

วิธีเขียนแอพพลิเคชันบน iPhone ของเราบน Xcode ให้เรียกวีดีโอ YouTube มาเล่นบนแอพพลิเคชันของเราอย่างง่าย สำหรับนักพัฒนาแอพพลิเคชันบน iPhone ที่กำลังเริ่มต้น

หน้าจอเมนูของแอพพลิเคชัน iPhone มักจะเป็นจุดขาย ยิ่งเป็น Animation Menu ที่สวยจะน่าใช้แอพฯ มากขึ้นแนะนำว่าลอง DCPathButton มาช่วยพัฒนาจะสวยขึ้นครับ

ประเดิมแอพพลิเคชัน ที่พัฒนาบน Xcode5 เพื่อทำงานได้เต็มประสิทธิภาพบนระบบปฏิบัติการ iOS7 โดยดึงข้อมูลจาก JSON Webservice ของเว็บไซต์ CreditcardOnly ของผมเอง 

อีกวิธีการใช้การพัฒนาแอพพลิเคชันในรูปแบบ Hybrid Framework ให้ทำงานบนแพลตฟอร์ม iOS นั้นคือ Sencha Touch บน Phonegap ด้วย XCode 

บทเรียนนี้จะเป็นการพัฒนาแอพพลิเคชันบน iOS หรือ iPhone โดยจะเป็นการจัดการ ViewController โดยไม่ใช้ StoryBoard เข้ามาช่วย

วิธีการพัฒนา iPhone Apps สำหรับผู้เริ่มต้นกับการใช้ UIGestureRecognizer เบื้องต้นจับการเคลื่อนไหวของตัวอุปกรณ์ เพื่อตอบสนองกับแอพพลิเคชันด้วย XCode 6 ครับ

สำหรับโครงงานเกมบน iPhone อย่างเกม “The Lake Hero” นี้ เป็นโครงงานที่ผมทำขึ้นให้นักศึกษาที่สอนในคลาสวิชาศึกษาเฉพาะเรื่อง ในการใช้งาน Cocos2D ครับ

เทคนิคการสร้างเงื่อนไขให้กับเกมด้วย Cocos2D บน iOS สำหรับแสดงหน้าจอ Game Over เมื่อศัตรูเดินมาชนตัวละครในเกมของเราอย่างง่าย

การเรียกใช้คำสั่ง Collision Detect ด้วย Cocos2D ให้ตัวละครในเกมยิงกระสุน ไปโดนศัตรูให้หายไปได้ผ่าน XCode สำหรับ iOS Developer มือใหม่ที่อยากพัฒนาเกม

Tutorial ขั้นตอนการแทรกภาพกราฟิก Sprite ตัวละครลงใน Background ด้วย Cocos2D บน XCode สำหรับนักพัฒนาแอพพลิเคชันบน iOS หรือ iPhone เบื้องต้น

ขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชันเกมบน XCode และ Cocos2D สำหรับการสร้างฉากเปิดเกม และแมนูสำหรับเลือกเข้าสู่เกมเบื้องต้นสำหรับ iOS Developer มือใหม่

เทคนิคการพัฒนาสำหรับเหล่า iOS Developer แอพพลิเคชันด้วย Master Detail Application ที่แทบจะไม่ต้องเขียนโปรแกรมเหมาะกับ SMEs ในการสร้งแอพพลิเคชันของตัวเอง

วิธีการพัฒนาแอพพลิเคชันบน iOS สำหรับ Developer กับการส่งค่าระหว่างหน้า View บน StoryBoard อย่างง่ายผ่าน UITableView ครับ

วิธีการพัฒนาแอพพลิเคชันบน iOS ด้วย XCode กับการปรับแต่งเพิ่มรูปภาพ Thumbnail ที่แตกต่างกันลงบน UITableViewCell ครับ