Home / Posts Tagged "Wii"

หลายที่รู้ตัวว่าทำงานหนักไม่ค่อยมีเวลาไปฟิตเนส แต่พอมีเวลาว่างก็อยากจะนั่งเล่นเกมอยู่บ้านผ่อนคลายเอายังไงดี ตอนนี้คงต้องขอแนะนำว่าคุณทำทั้งสองอย่างได้ในเวลาเดียวกันแล้วครับผ่าน เครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง Wii

Wii Fit ฟิตหุ่นผ่านเกมคอนโซล