Home / Posts Tagged "unity3d"

บทเรียนสำหรับการเขียนเกมเพื่อดึง เว็บเซอร์วิสในรูปแบบ JSON มาทำการแสดงผลบนเกมของเราด้วย SimpleJSON สำหรับเป็นแนวทางทำเกมออนไลน์

ตัวอย่างการสร้าง Dialogue system หรือ ระบบสนทนาอย่างง่ายให้เกมของเรา บน Unity 3D โดยใช้วิธีการเรียกอ่านทีละบรรทัดจากไฟล์ Text นามสกุล .txt

ตัวอย่างการเขียนเกมด้วย Unity 3D ร่วมกับ RidgidBody Control แบบ Physics ให้ลูกบอลกลิ้งเหมือนเกม Roll a Ball แบบง่ายด้วยภาษา C# และองค์ประกอบเงื่อนไขในฉากเกม

บทเรียนต่อเนื่องการพัฒนาเกมฝึกพิมพ์ภาษาอังกฤษ Typing Game บน Unity กับตัวอย่างง่ายๆ ครับ

ตัวอย่าง Workshop แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกมแนว Typing Game หรือเกมฝึกพิมพ์ภาษาอังกฤษด้วย Unity 3D ประกอบไปด้วย UI, EventSystem สำหรับผู้เริ่มต้น

บทเรียนการพัฒนาเกมแนว 2.5D แบบ Side Scrolling ร่วมกับโมเดล 3 มิติกับแนวเกมเดินต่อสู้ด้านข้าง หรือแนว Beat Em Up ด้วย Unity 3D เวอร์ชัน 5 กับการควบคุมตัวละคร

บทเรียนในตอนนี้จะเป็นการควบคุมตัวละครด้วย Mobile Joystick ซึ่งเป็น Assets Package หนึ่งของ Unity 3D สำหรับคนที่ต้องการสร้างเกมบน Mobile ครับ

บทเรียน Workshop การเขียนเกมแนว Temple Run ตอนที่ 5 ด้วย Unity 3D กับการเพิ่มเติมส่วนของ Pause Game และ ตกแต่ง GUI ภายในเกมให้สมบูรณ์

บทเรียนการเขียนเกมแนว Temple Run ด้วย Unity 3D ตอนที่ 4 การใส่ Game Logic เข้าไปในเกมของเราให้เกิดเงื่อนไขเวลาที่ ชน เหรียญได้คะแนน หรือชนศัตรูแล้วเสียแต้ม

คิดว่า Workshop ออนไลน์ตัวนี้น่าจะช่วยเหลือคนที่่ต้องการไอเดียพัฒนาเกมด้วย Unity 3D นำไปใช้ศึกษา และปรับปรุงกันได้ตัวอย่างเกมที่จะทำคือเกมแนว Subway Surfer หรือ Temple Run ครับ

บทเรียนการพัฒนาเกม 3D ด้วย Unity3D กับตัวอย่างการเขียนระบบ AI ของศัตรูหรือ Enemy ให้วิ่งตามตัวละครเพื่อดำเนินการทำ Collision Detect ต่อยอดไป พร้อมตัวอย่าง

บทเรียนสำหรับควบคุมตัวละครของเราด้วย Unity 3D เขียนเกม 3 มิติให้ ตัวละครของเราเดินไปมาผ่านการ Input ด้วย Keyboard และ Mouse ไปจนถึงการโจมตีด้วย JavaScript

บทเรียนการเขียนเกมด้วย Unity3D สำหรับการดาวน์โหลด Resource จาก Asset Store เช่นฉาก และโมเดล รวมไปถึงการสร้าง Terrain ของเกมเบื้องต้น และการวางตัวละครลงในเกม

คนที่เริ่มต้นเขียนเกม 3 มิติตอนนี้จะต้องเรียนรู้หลักการเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง หรือ Rigidbody ทำงานร่วมกับ Physics และ Gravity บน Unity 3D