Home / Posts Tagged "unity 3d"

บทเรียนนี้จะเป็นการเขียนเกมบนสมาร์ทโฟนอย่าง iOS หรือ Android ด้วย Unity3D ร่วมกับการควบคุมเกมด้วยระบบเซ็นเซอร์ Acceleration Control ของอุปกรณ์

ตัวอย่างการเขียนเกมด้วย Unity 3D ร่วมกับ RidgidBody Control แบบ Physics ให้ลูกบอลกลิ้งเหมือนเกม Roll a Ball แบบง่ายด้วยภาษา C# และองค์ประกอบเงื่อนไขในฉากเกม

จากบทเรียน “สร้าง Virtual Reality บน Google Cardboard ด้วย Unity 3D” ที่แนะนำการสร้าง VR World ไปแล้วรอบนี้เราจะมาทำการเขียนฟังก์ชันการเดินไปข้างหน้า

บทความฉบับเร่งรัดสำหรับผู้ต้องการสร้างเกม 3D แนว Action มุมมองบุคคลที่ 3 ด้วย Unity ครับ สำหรับผู้ที่ต้องการไอเดียการพัฒนาเกม

บทเรียน Noob หน่อยครับเป็นการสร้างระบบ Melee Combat เบื้องต้นแบบง่ายๆ พร้อม Logic ของศัตรูหรือระบบ AI ในการเข้ามาต่อสู้ประชิดตัวกับเราด้วย Unity แบบง่ายครับ

บทเรียนตัวอย่างต่อเนื่องจากการ นำโมเดล 3 มิติของเราที่ Rigged แล้วมาใช้ในเกมโดยบทเรียนนี้จะเป็นการเขียนเกม 3 มิติด้วย Unity 3D การใช้ Animator Controller 

วิธีการง่ายๆ สำหรับการทำระบบ กลางวัน และกลางคืน (Day & Night) บน Unity 3D ด้วยภาษา C# ใช้หลักการหมุน หรือ Rotate ตัว Directional Light แบบง่ายครับ

บทเรียนในรอบนี้คือ Unity 5 สำหรับสร้างเกม 3D ร่วมกับเทคโนโลยี Augmented Reality หรือ AR ร่วมกับ SDK ของ Vuforia กับตัวอย่างที่ปราศจากการเขียนโปรแกรม 

Tutorial การสร้างเกมด้วย Unity 3D ตัวนี้เหมาะสำหรับนักพัฒนาเกมมือใหม่ที่ต้องการฝึกหัดให้เข้าใจ Concept ของเกมแนว First Person Shooting (FPS)

บทเรียน Workshop การสร้างเกม 3 มิติ ด้วย Unity 3D สาย Javascript กับการสร้างเกมแบบง่ายสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาเกม ตัวอย่างเกมแนว Click to Jump โดยแตะหรือคลิก

ตอนสุดท้ายของ Workshop การเขียนเกมบน Unity 3D แนวเกม Temple Run ซึ่งในบทเรียนนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยน Scene และการใส่เสียง Audio ลงในเกมแบบ

บทเรียนเกี่ยวกับ Unity 3D สำหรับเขียนเกม 3 มิติ กับการศึกษาเรื่องของการใช้ Script ด้วย JavaScript เพื่อทบสอบการชนกันของวัตถุ หรือตรวจสอบ Collision Detection

บทเรียนการพัฒนาเกม 3มิติ หรือ 3D Game สำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาเกม ที่รองรับทั้งบน PC, Mobile และ Web Based ก็คงต้องยกให้ Unity เป็นตัวเลือกแรก