Home / Posts Tagged "unity 2d"

ตัวอย่างการปรับมุมกล้อง และสร้าง Camera Control ให้วิ่งตามตัวละครของเราในแนบระนาบ 2.5D ด้วย Unity 3D กับแนวเกม Beat Em Up อีกวิธีหนึ่งที่น่าจะปรับใช้ได้ง่าย