Home / Posts Tagged "Thai Game Jam 2017"

ช่วงนี้ได้มีโอกาสพานักศึกษาสาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม มหาวิทยาลัยธุรกิขบัณฑิตย์ที่ตัวเองสอนอยู่เข้าร่วมแข่งขันการพัฒนาเกมในเวลา 48 ชั่วโมงอย่าง Thai Game Jam 2017 ตอนนี้ก็สิ้นสุดลงแล้วก็อยากจะขอแนะนำงานเกมของลูกศิษย์เสียหน่อย