Saleforce

 • Advance

  The Middle Way ทางสายกลางโลกเทคโนโลยี

  ในหลักพุทธศาสนามีหนทางที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ เรียกว่า “ทางสายกลาง” สำหรับคนธรรมดาที่ทำงานออฟฟิศ รับเงินเดือนอย่างผู้เขียนและผู้อ่านหลายๆ คนอาจจะงง ว่าทำไมถึงได้หยิบเรื่องพุทธศาสนาขึ้นมา ประเด็นจริงที่จะพูด คือ “ทางสายกลาง” ซึ่งตามความเข้าใจของผู้เขียนนั้น น่าจะมาจากการรู้จักธาตุแท้ของคนในองค์กร การตั้งกฎเกณฑ์ที่มีความ ยืดหยุ่นทั้งภาพรวมที่ไม่แข็งจนเกินไป ปล่อยให้ผู้ทำงานปรับเปลี่ยนเองบ้างในบางเรื่อง แต่กระนั้น บางองค์กรก็มีมาตรฐานที่สูงและต่ำไล่เลี่ยกันไป ซึ่งมาตรฐาน เหล่านี้มักหนีไม่พ้นเรื่องของเทคโนโลยี

  Read More »
 • Office 2.0

  Software as a Service เปลี่ยนซอฟต์แวร์ เป็นบริการใช้เท่าไรจ่ายเท่านั้น

  งานเขียนของผมเองในนิตยสาร E-Commerce magazine ฉบับที่ 131 เดือน พฤศจิกายน: การเติบโตของจำนวนผู้ให้บริการออนไลน์ทางอิน-เทอร์เน็ตส่งผลให้เกิดการแข่ง ขันที่ต้องเปลี่ยนรูปแบบและการให้บริการให้แตกต่างและมีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างตรงเป้าหมายของกลุ่มผู้ใช้      

  Read More »
Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน