Home / Posts Tagged "Nintendo"

มันเป็นข้อเท็จจริงที่เริ่มจะดูน่าเชื่อถือนะครับ ตั้งแต่การยึดพื้นที่ Game Online ของ Social Game, และการแย่งตลาดของ Console Game ด้วย Smart Mobile Game, เหล่า Gamer ต้องคิดให้ดีแล้วว่าเมื่อก่อนที่พูดไว้กับเจ้า 2 Trends นี้ทั้ง Social Game และ Smart Mobile Game ไว้ว่า “พวกนี้มันไม่ใช่เกม” บางทีอาจจะต้องคิด และลองแยกแยะมันใหม่

เกมบนมือถือตีเครื่องเล่นเกมส์ Nintendo และ SONY กระเจิง

หลายที่รู้ตัวว่าทำงานหนักไม่ค่อยมีเวลาไปฟิตเนส แต่พอมีเวลาว่างก็อยากจะนั่งเล่นเกมอยู่บ้านผ่อนคลายเอายังไงดี ตอนนี้คงต้องขอแนะนำว่าคุณทำทั้งสองอย่างได้ในเวลาเดียวกันแล้วครับผ่าน เครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง Wii

Wii Fit ฟิตหุ่นผ่านเกมคอนโซล