Molome

  • Social for Business

    Instagram จะเป็นแหล่งโชว์ผลงานของเหล่าช่างภาพในอนาคต

    แน่นอนว่าอาชีพช่างภาพทั้งหลาย เริ่มมีการใช้ Social Network ในการติดต่อสื่อสารพูดคุยสนทนา ไปจนถึงรับจ้างงานและอวดผลงานกันผ่านเครือข่ายต่างๆ มาเป็นเวลานานแล้วอย่างเมื่อก่อนเช่น multiply และสุดท้ายก็มาจบที่ Facebook Gallery ซึ่งในปัจจุบันนี้เหล่าช่างภาพทั้งหลายนั้นเริ่มมี กิจกรรมยามว่างคือแชร์ภาพถ่ายผ่าน สมาร์ทโฟนให้แก่เพื่อนๆที่ติดตามกันผ่านแอพพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกในการถ่ายภาพอีกทั้งยังสามารถปรับแต่งรูปภาพที่ถ่ายมาให้สวยงาม จัดแสงจัดเงาได้อย่างเต็มที่ด้วยแอพพลิเคชัน Camera+, Flickr หรือ Instagram บน…

    Read More »
Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน