Home / Posts Tagged "Mobile Web Apps"

Work Shop เริ่มต้นสำหรับนักพัฒนาในการสร้าง Mobile Web Apps ด้วย Framework ของ Sencha Touch 2.0 ที่ไม่ยากเกินไปครับ

ทางเลือกหนึ่งของนักพัฒนา Mobile Website นั้นก็คงหนีไม่พ้น jQuery Mobile ที่ถือว่าเป็นชุดพัฒนาแบบ Open Source ที่ใช้งานง่ายอีกตัว