Home / Posts Tagged "Mobile Affiliate"

Model ธุรกิจแบบ Affiliate บน Mobile แบบนี้ กำลังเป็นที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย ที่เห็นได้ชัดคือ ระบบของแอพพลิเคชั่น Line ซึ่งเป็นตัวอย่างกรณีศึกษา