Home / Posts Tagged "Maps"

วิธีการเขียนโปรแกรมร่วมกับ Google Maps JavaScript API v3 ที่เน้นในการ Render Maps หรือแผนที่ของเราให้สวยงามโดยการทำงานเน้นที่ Javascript และ Google Maps API

หลังจากที่งาน WWDC2012 เปิดตัว iOS6 ที่น่าจะพัฒนาออกมารับหน้าฉากกับ New iPhone ซึ่งใน Keynote ที่นำเสนอนั้นมีการอธิบาย Feature เด่นๆ เยอะแยะอีกด้วย