Home / Posts Tagged "ListView"

บทเรียนเบื้องต้นสำหรับผู้พัฒนาแอพพลิเคชัน Android กับการใช้งาน ListView แสดงข้อมูลจาก Web Service รูปแบบ JSON มาใช้งานสำหรับผู้เริ่มต้น บน Android Studio

บทเรียนนี้เป็นการเริ่มต้นเขียนแอพพลิเคชันบนแพลตฟอร์ม Android สร้าง ListView ที่ดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูล SQLite แบบง่ายครับ มาเริ่มต้นพัฒนากันดีกว่า

มาถึงบทเรียนนี้จะเป็นการนำเสนอรูปแบบการทำงานต่อยอดโดยแสดง ListView ข้อมูลให้เลือกเมื่อเลือกข้อมูลแล้วจะมีการเปลี่ยนหน้าด้วย Intent บน Android สำหรับต่อยอด

วิธีการประยุกต์ใช้ 2 บทเรียนของ Alert Message อย่าง Toast มาใช้ร่วมกับ ListView ให้เกิดการกระทำเมื่อมีการเลือก Row ข้อมูลบนแอพ Android อย่างง่าย

ListView Widget เป็นสิ่งที่หลาย แอพพลิเคชันในแพลตฟอร์มของ Android นั้นนิยมใช้กันในการแสดงแถวของข้อมูลให้ผู้ใช้งานได้เลือกตัดสินใจ