Home / Posts Tagged "ios dev"

วิธีการสร้างหน้าเตือนให้คนใช้งานแอพพลิเคชันของเราไป Rate My App บนหน้า App Store ของ iPhone ด้วย RFRateMe ครับ ช่วยให้เพิ่มคะแนน Ranking ของแอพฯ ของเราครับ

ศึกษาลูกเล่นเพิ่มเติมของตัว Segue (Seg-Way) สำหรับการพัฒนา iOS Developer เพื่อการเขียนแอพพลิเคชันบน iPhone ผ่าน Storyboard ให้มีไอเดียที่น่าสนใจ และน่าใช้

การพัฒนาแอพพลิเคชันบน iPhone หรือบนแพลตฟอร์มของ iOS สำหรับ Developer มือใหม่รอบนี้จะเป็นการใช้งาน UITableView แสดงแถวที่ดึงมาจากฐานข้อมูล SQLite อย่างง่าย