iBangle

  • Lifestyle'nTrend

    Apple ซุ่มทำคอมพิวเตอร์สวมใส่ได้!?

    เว็บไซต์ The New York Times รายงานวานนี้ว่า ปัจจุบันมีทีมวิศวกรเล็กๆ ของ Apple กำลังทำการทดลองคอมพิวเตอร์ที่สามารถสวมใส่ได้อยู่ เช่น iPod หน้าจอโค้งที่สามารถใส่บริเวณข้อมือและควบคุมโดยใช้ Siri แหล่งข่าวให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ถ้า Apple กำลังซุ่มพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่จริง แต่เมื่อดูจากขนาดทีมพัฒนาแล้วก็คาดได้เลยว่าเราคงจะยังไม่เห็นวางตลาดในระยะเวลาอันใกล้แน่นอน

    Read More »
Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน