Home / Posts Tagged "gesture"

คำสั่งในการรับค่าการสัมผัส และปาดหน้าจอ Swipe แบบ Gesture บน Unity 3D สำหรับสร้างเกมบน Mobile อย่างง่ายด้วยภาษา C# พร้อมตัวอย่างการแสดงผลผ่าน UI Text