Home / Posts Tagged "E3"

และแล้ว Microsoftได้ฤกษ์เปิดตัว Project ใหม่ที่ชื่อ ว่า Natal ซึ่งเจ้า Project ในงาน E3 จนหลายๆกระแส อาจจะบอกว่านี่อาจจะเป็นคลื่นใต้น้ำ ซึ่งเป็นอีก นวัฒนกรรมของการพัฒนาอีกขึ้นของเจ้า XBox 360 ที่เรารู้จักกันโดยทั่วๆไปแล้วบ้าง

Micosoft Project Natal