Home / Posts Tagged "Content"

รู้บ้างหรือไม่ว่าผู้บริโภคบนอินเทอร์เน็ต หรือสมาร์ทโฟนทั้งหลายนั้นเค้านิยมเสพสื่อแบบไหนกันบ้าง และ Content Marketing แบบไหนที่ถูกใจพวกเขา

มีหลายคนที่มีปัญหาการเริ่มเขียน Action Script 2 กับ Falsh Animation กับเรื่องของ content ที่ต้องดึงจาก XML และ ถ้ามันยาวต้องทำ Scroll Bar ให้มันเลื่อน หนำซ้ำยังต้องมาทำให้การใช้งาน Movie ของเราง่ายขึ้นด้วยการ Scroll Mouse Wheel บนเนื้อหาได้อีก วิธีนี้จะเป็นการตอบโจทย์คำถามและการแก้ปัญหาเบื้องต้น

Flash Action Script