Home / Posts Tagged "cocos2d xcode"

เทคนิคการสร้างเงื่อนไขให้กับเกมด้วย Cocos2D บน iOS สำหรับแสดงหน้าจอ Game Over เมื่อศัตรูเดินมาชนตัวละครในเกมของเราอย่างง่าย

Tutorial ขั้นตอนการแทรกภาพกราฟิก Sprite ตัวละครลงใน Background ด้วย Cocos2D บน XCode สำหรับนักพัฒนาแอพพลิเคชันบน iOS หรือ iPhone เบื้องต้น

ขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชันเกมบน XCode และ Cocos2D สำหรับการสร้างฉากเปิดเกม และแมนูสำหรับเลือกเข้าสู่เกมเบื้องต้นสำหรับ iOS Developer มือใหม่