Home / Posts Tagged "angularjs ng include"

รอบนี้จะเป็นการนำคำสั่ง ng-include มาใช้ร่วมกับ AngularJS ครับ เพียงแค่จะเปลี่ยนเรื่องของ Layout เล็กน้อยเพราะเอา MDL  (Material Design Lite) มาปรับแต่งกัน