Home / Posts Tagged "Ajax"

แจก SQL Command สำหรับสร้างตาราง Locations ในประเทศไทย เช่น จังหวัดครับ รวม  77 จังหวัดสำหรับคนที่ต้องการสร้าง List Box หรือ Drop-Down List ครับรันได้เลย

บทเรียนนี้จะเป็นการพัฒนา Mobile Web App ด้วย Framework Sencha Touch 2 ด้วยการทำงานร่วมกับ Webservice รูปแบบ JSON ครับ

สำหรับบทเรียนของ jQuery Mobile ในตอนนี้จะเป็นการใช้งานร่วมกับ AJAX มาช่วยในการ Post ข้อมูลจากหน้า Form ไปประมวลผล สำหรับประบุกต์ทำหน้าส่งข้อมูล

อนาคตระบบปฏิบัติการที่มากับเครื่องแล็ปท็อปคงจะมีหน้าที่แค่เรียกเว็บบราวเซอร์เพียงอย่างเดียว เพราะบนเว็บบราวเซอร์ตอนนี้มีแอพพลิเคชันทุกอย่างที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ให้เลือกใช้มากมายแล้ว ต้นทุนในการสร้างองค์กรคงจะลดลงมาก องค์กรขนาดเล็กจะได้รับประโยชน์

Web-based applications เปลี่ยนไป! ปรับรูปแบบใหม่เอาใจผู้ใช้งาน

Ajax User Interfaceสำหรับคนที่เล่น Interface เด็ดๆที่เขียนบนเทคโนโลยี Ajax แล้ว ต้องอ่านข่าวนี้ครับ Alex MacCaw ได้เผยแพร่แจกฟรี เกี่ยวกับ Interface ของ Aristo เป็นรูปลักษณ์ ให้ไปลองใช้ หากว่าใครที่ชอบใน Look and Feel สไตล์นี้ จาก 280 North ซึ่งงานทั้งหมดนี้ ออกแบบโดย Sofa และ has CSS3-ified it