Home / Posts Tagged "3d html"

ในตอนนี้เทคโนโลยีเว็บได้มี WebGL หรือหลากหลายนวัตกรรมในการนำไฟล์ 3 มิติ หรือ Model 3 มิติไปแสดงผลหน้าเว็บ HTML มาลองวิธีง่ายๆ กัน