Home / Posts Tagged "ภาษา Python"

บทเรียนการจัดการเกี่ยวกับอักขระ หรือประโยคต่างๆที่เป็น Data Type ประเภท String ด้วยภาษา Python สำหรับผู้เริ่มต้นพัฒนาโปรแกรม เพื่อทำความเข้าใจจากภาษา Python

โปรแกรมที่ติดมากับ Python นั้นคือ Python Shell เวอร์ชัน 3.5.0 ในตัวยอ่างบทเรียนนี้จะเป็นการใช้งาน Python shell เบื้องต้น สำหรับการใช้งานสำหรับมือใหม่

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม และสภาพแวดล้อมสำหรับเริ่มต้นพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรม Python สำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม เพื่อศึกษาการทำงานโครงสร้างภาษา Python