E-Magazine ของเว็บไซต์ Daydev บน iPad [อยู่ในช่วงทดสอบ

Idea for Life

daydev on iPad

ขอบคุณที่ร่วมทดสอบโปรเจ็ค nomad™ media ของเว็บไซต์ www.daydev.com บน iPad  ระหว่างนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการอาจจะยังไม่สะดวกในการอ่านเนื้อหาผ่านอุปกรณ์ได้สะดวกเท่าที่ควร หากสนใจเข้่าร่วมทดสอบให้เปิดเว็บไซต์ http://ipad.daydev.com แล้วทำการ add to home screen เพื่อให้การทำงานเป็นรูปแบบแอพพลิเคชันได้สะดวก สุดท้ายนี้ทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ