IoT

เขียนแอพฯ​ ควบคุม Arduino ด้วย Android ผ่าน Firebase RealTime Database

บทเรียนการเขียนแอพพลิเคชัน​ ควบคุม Arduino ด้วย Android ผ่าน Firebase RealTime Database สำหรับผู้เริ่มต้นการทำ IoT เพื่อศึกษาการทำงาน

ก่อนจะเริ่มบนเรียนนี้ควรศึกษาสิ่งเหล่านี้:

  1. บทเรียนการเขียน Android
  2. เริ่มต้นกับ Internet of Things หรือ IoT
  3. การเชื่อมต่อ IoT Arduino เข้ากับ Firebase Real-time Database

เมื่อพร้อมแล้วเราจะเข้าใจว่าเราสามารถเขียนแอพพลิเคชันง่ายๆ ไปควบคุมการเปิดปิดไฟของ Arduino ได้ตามแนวคิดของ Internet of Things ได้เลย

เราจะใช้บทเรียน การเชื่อมต่อ IoT Arduino เข้ากับ Firebase Real-time Database ในการศึกษาต่อเนื่องจากที่เรามีโครงสร้างของ Firebase Database ของเรา

โครงสร้างเดิมคือเราจะควบคุมการเปิดปิดไฟ 3 สี โดยค่าสีไหนเป็น 0 คือไฟติด ถ้าเป็น 1 สีของ LEDs ก็จะดับไปทันที

เปิด Android Studio ขึ้นมา ทำการ New Project ขึ้นมาใหม่ เป็น Empty Project หลังจากพร้อมใช้งานให้เราไปที่ File->Setting ถ้า OSX ก็ File->Preference เลือก “Plugin” ทำการค้นหาคำว่า Firebase เมื่อพบ Package ทั้งหมดให้กด Shift เลือกทั้งหมด

ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วกด OK

หากขั้นตอนการติดตั้งเสร็จเรียบร้อย เราจะมีเมนู Assistance ให้ Android Studio ของเราติดตั้ง Firebase ได้ง่ายขึ้น ที่ Tools->Firebase

ขั้นตอนต่อไปคือการจัดการ วิธีการติดตั้ง firebase กับ Project ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ ในตัวอย่างนี้จะใช้งาน Database ของ Firebase เลือก RealTime Database

แล้วเลือก Save and Retrieve Data จะสามารถทำการ Connect to Firebase ผ่าน Android Studio ขั้นตอนจะทำให้เรา 3 ขั้นตอนง่ายๆ ทันที

ขั้นตอนการติดตั้งให้ทำตาม 1-2-3 โดยเวลาที่เรามี Project อยู่แล้วก็ให้เราเลือก Project ที่เราสร้างอยู่ใน firebase ขั้นตอนแรกคือกด Connect to Firebase

ตอน connect to firebase จะมีหน้าต่างแบบนี้ให้เลือก:

ขั้นตอนที่ 2 คือ กด Add the Realtime Database to your app จะเห็นว่าระบบจะทำการ sync Gradle และจัดการขั้นตอนการสร้าง google-services.json ให้เลย โดยไม่ต้อง Manual เหมือนขั้นตอนก่อนๆ

ต่อมาก็คือการเขียน Class สำหรับควบคุม LEDs แล้ว ให้ทำการออกแบบหน้า Layout ดังนี้:

จะได้หน้าจอแอพพิลเคชันของเราดังนี้:

เปิด Permission ใน AndroidManiFest.xml ดังนี้:

เปิดคลาส MainActivity.java ขึ้นมาทำการประกาศ Global Class ดังนี้

ไปที่เมธอด onCreate() ทำการเรียก Database References ให้ตรงกับ โครงสร้างของตัวอย่างก่อนหน้าคือ devices/led_control/สีของไฟ เป็นต้น ลงไปในส่วนของเมธอด:

สำหรับการ Retrieve ข้อมูลจาก Firebase นั้นหลักการทำก็จะเป็นการเรียก DataSnapshot เช่นเดิม โดยจะเริ่มต้นที่ Leds ของสีแดงก่อน เพิ่มคำสั่งต่อไปนี้ลงไป

ระบบจะดึงค่า Real-Time Database ของ led_control ของ red มาแสดงผลว่า 0 หรือ 1 ให้เราประกาศ Button ของ red_button ก่อน

และ

เพิ่มค่าของ onDataChange() ส่วน

เพื่อเป็นการเปลี่ยนสถานของปุ่มให้เปลี่ยน Title ต่อมาให้ประกาศ Action ของปุ่ม ดังนี้เพิ่มเข้าไปเป็น setOnClickListener()

ทดสอบการทำงาน โดยการ Build APK เข้าเครื่อง Android ของเรา

ดังนั้นใช้กระบวนการเดิมในการเพิ่มปุ่มเปิดปิดไฟ คลาสของ MainActivity.java

บทเรียนนี้น่าจะเป็นไอเดียสำหรับควบคุมการเปิดปิด ระบบไฟของ IoT ผ่านแอพพลิเคชัน android ที่เราพัฒนาขึ้นมาเองครับ

Tags

Asst. Prof. Banyapon Poolsawas

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบ และการพัฒนาเกม วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท Daydev Co., Ltd, (เดย์เดฟ จำกัด)
Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน