รูปแบบของพิกัดปรากฏขึ้นแล้ว

รูปแบบของพิกัดปรากฏขึ้นแล้ว

รูปแบบของพิกัดปรากฏขึ้นแล้ว

http://i0.wp.com/www.daydev.com/wp-content/uploads/2012/07/10-7-2555-14-38-09.png?fit=600%2C273http://i0.wp.com/www.daydev.com/wp-content/uploads/2012/07/10-7-2555-14-38-09.png?resize=150%2C150Banyapon Poolsawasd
รูปแบบของพิกัดปรากฏขึ้นแล้ว