Go Lang

เขียนโปรแกรมภาษา Go กับ Function, Scope, Array

บทเรียนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Go กับคำสั่งเบื้องต้นการสร้าง Function Scope และการใช้งาน Array สำหรับนักพัฒนาเบื้องต้น

ศึกษาบทเรียนก่อนหน้าได้ที่:

บทเรียนนี้เราจะทำความรู้จักกับ Function Scope และ Array ครับ

การเรียกใช้ฟังก์ชัน Function

รูปแบบการเรียกใช้ Function ในภาษา Go นั้นจะมีความคล้ายกับภาษา Python และ C เขียนได้ดังนี้:

  • function_name ก็คือชื่อฟังก์ชันที่เราตั้งขึ้นมา ยอดฮิตคือ Min(), Max() หรือ Len() เป็นต้น
  • parameter list ทั้งสองแยกออกมาคือ parameter เป็นตัวแปร ส่วน list ก็คือประเภทของตัวแปร
  • return_types คือสิ่งที่ฟังก์ชันจะทำการส่งค่ากลับนั่นเองครับ

มาดูตัวอย่างการประกาศดีกว่า:

อธิบายก็คือเราจะสร้างฟังก์ชันชื่อว่า MyMaxValue ขึ้นมาโดยมีการรับค่าตัวแปร int หรือเลขจำนวนเต็ม 2 ค่ามาเปรียบเทียบว่าใครมากกว่ากัน โดย เก็บลงในตัวแปร val1 และ val2 หลังจากนั้นส่งค่ากลับไป return เป็น int ผ่านตัวแปร result นั่นเอง ลองเขียนโปรแกรมดูจะเป็นดังนี้:

เทียบค่า  87 กับ 54 เลขไหนมากกว่ากัน ทดสอบโดยการ Run คำสั่ง:

ผลลัพธ์คือ


การใช้งาน Scope Rules

แบบแรกคือ Local Variables ตัวแปรที่เป็น Local ภายในเราสามารถประกาศและเรียกใช้ดังนี้:

ตัวแปรคือ a,b,c ที่ประกาศใช้งานภายใต้ฟังก์ชัน main()

ต่อมาเราจะดูการประกาศ Global Variable กันคือการประกาศตัวแปร Global ใช้ได้ทุกฟังก์ชัน ไม่ใช่แค่เฉพาะ main() เพียงฟังก์ชันเดียว:

เราประกาศ Global Variable คือ

แล้วเอาตัวอย่าง การเรียกฟังก์ชันมาใช้งานผลลัพธ์คือ


Array ในภาษา Go

Array คือ ประเภทของข้อมูลที่สามารถเก็บข้อมูลประเภทเดียวกันแบบเป็นลำดับได้ โดยข้อมูลนั้นจะอยู่ในตัวแปรตัวเดียวกันที่เรียกว่า ตัวแปร Array เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ตัวแปรชุด เป็นการจองพื้นที่ในหน่วยความ จำให้กับตัวแปร เพื่อให้ตัวแปรนั้นสามารถรับข้อมูลหรือเก็บข้อมูลได้มากกว่า 1 ค่า โดยค่าแต่ละค่านั้น จะถูกเก็บลงยังพื้นที่ของหน่วยความจำที่แตกต่างกัน พื้นที่ในหน่วยความจำจะใช้หมายเลขลำดับเป็นตัว จำแนกความแตกต่างของค่าตัวแปรแต่ละพื้นที่ด้วยการระบุหมายเลขลำดับที่เรียกว่า ดัชนี (Index) กำกับตามหลังชื่อตัวแปร

โดยใช้หมายเลขลำดับตั้งแต่ 0, 1, 2, … เป็นต้นไป

มาดูการทำงานของ Array กันดีกว่า:

ในภาษา Go นั้น การประกาศ array จะใช้ Pattern ดังนี้:

  • variable_name คือชื่อตัวแปร Array
  • [Size] คือขนาดของข้อมูลในตัวแปร Array
  • variable_type คือประเภทตัวแปรซึ่งตัวแปรชุดทั้งหมดใน array ต้องเป็นประเภทเดียวกัน

ตัวอย่าง:

ตัวแปร n เป็น int มีขนาด 10 ชุดข้อมูล การเขียนโปรแกรมในภาษา Go คือ:

ทดสอบ:

เป็นว่าภาษา Go เรียนรู้ไม่ยากนะครับลองไปฝึกฝนกันดู

Tags

Asst. Prof. Banyapon Poolsawas

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบ และการพัฒนาเกม วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท Daydev Co., Ltd, (เดย์เดฟ จำกัด)

Related Articles

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน