FeaturedGame DevelopmentUnity 3D

Workshop เขียนเกมแนว Temple Run ด้วย Unity 3D ตอนที่ 4

บทเรียนการเขียนเกมแนว Temple Run ด้วย Unity 3D ตอนที่ 4 การใส่ Game Logic เข้าไปในเกมของเราให้เกิดเงื่อนไขเวลาที่ ชน เหรียญได้คะแนน หรือชนศัตรูแล้วเสียแต้ม

ก่อนจะศึกษาบทเรียนนี้แนะนำให้ศึกษาบทเรียนก่อนหน้านี้

ในบทเรียนนี้จะเป็นการ ใส่ Game Logic หรือ Game Play ลงไปในเกมของเรา ซึ่งถ้าเราได้มีการออกแบบ Game Worlds และ Storyboard ไว้แล้ว

Game Logic ที่คิดไว้กับ Workshop ตัวนี้จะเป็นดังนี้

เมื่อเริ่มเกม

  1. คะแนนจะเป็น 0 เวลาเริ่มต้นของเกมจะเริ่มที่ 10 วินาที และลดลงทีละ 1 วินาที
  2. หากเวลาเป็น 0 จะแสดงหน้าจอ Game Over พร้อมประกาศผลคะแนน และปุ่ม Restart เพื่อเล่นเกมใหม่

ตัวละคร

  1. คะแนนจะเพิ่มเมื่อเก็บเหรียญได้ ทีละ 50 แต้มโดยนำไปคูณกับจำนวนเวลาที่เหลือ
  2. เวลาในเกมจะมีผลกับตัวละครเมื่อเก็บเหรียญได้ เวลาจะเพิ่มขึ้น
  3. เมื่อชนตัวศัตรู เวลาจะลดลง ทำให้เวลาในเกมนับถอยหลังเหลือเวลาน้อยลง มีผลต่อคะแนน

หน้าจอของเกม

  1. มี GUI บอกเวลานับถอยหลัง
  2. มี GUI บอกจำนวน Score ของเรา

มาเริ่มกันดีกว่า

ในบทเรียนก่อนหน้านี้จะมี GameObject ที่เป็น Empty Object ที่เราสร้างไว้เพื่อกำหนดในบทความ

เราจะทำการเพิ่ม Component ส่วนของ Code C# มาอีกตัว ก่อนอื่นให้เราสร้างไฟล์ C# มาใหม่ชื่อว่า GameLogic.cs

d1

ประกาศ Public ไว้

เวลาเริ่มต้นในเกมคือ 10 วินาที จะมีการเพิ่มและลดคือ 2f คะแนนเป็น Score เก็บไว้เริ่มต้นที่ 0 สร้างตัวแปร Boolean ว่า isGameOver สำหรับบอกสถานะว่า Game Over หรือยังปรับให้เป็น False เมื่อเริ่มต้น

เพิ่มคำสั่งใน ฟังก์ชัน Update() ทันทีตามนี้

ถ้า GameOver ให้ออกจากฟังก์ชัน คะแนน Score จะเพิ่มจากเวลาที่เหลือ จากลดหรือเพิ่ม คูณ 50 คะแนน ถ้า timeRemaining หรือเวลาในเกมเหลือ 0 ให้เปลี่ยนสถานะของ isGameOver เป็น True นั่นคือ Game Over ครับ

สร้างฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาคือ OnGUI() เขียนคำสั่งเกี่ยวกับ GUI หน้าจอเมนูเมื่อเกม Game Over ลงไปดังนี้

ถ้ายังไม่อยู่ในสถานะ Game Over ให้สร้าง Label ขึ้นมาอยู่มุมซ้าย และ ขวา บนของเกม เป็นการแสดงผลตัวแปร Score และ Time Remaining ของเรา

d7

หากอยู่ในสถานะของ Game Over แล้วให้เข้าเงื่อนไขการสร้าง GUI ใหม่คือ

เพื่อบอก คะแนน Total Score ของเรา และแสดงปุ่ม Restart เกมเพื่อเริ่มเกมใหม่ ใช้คำสั่งโหลดเกมเข้า Scene เดิมตามนี้

ไปที่ Hierarchy เลือก GameObject ที่เราสร้างไว้ชื่อ “GameController”

d2

ทำการ Add Component ส่วนของ Script GameLogic.cs เข้าไป

d3

แก้ไข GameLogic.cs อีกครั้งใน Mono Develop ให้เพิ่มฟังก์ชันชื่อ GetItems() และ CrashMonster() เข้าไปเพื่อทำเงื่อนไข เพิ่มเวลาเมื่อได้เหรียญ และ ลดเวลาเมื่อชนศัตรู

ภาพรวมของไฟล์ GameLogic.cs จะเป็นดังนี้

กลับมาที่ ตัวละครของเราให้คลิกที่ตัว player แก้ไขไฟล์ Player.cs อีกครั้ง ทำการ Include ไฟล์ GameLogic.cs ให้ใช้ตัวแปรร่วมใน Player.cs ได้

แล้วนำฟังก์ชันจาก GameLogic.cs ไปใส่ในเงื่อนไข OnTrigger ใน Player ได้เลย

ภาพรวมไฟล์ Player.cs จะเป็นดังนี้

ไปที่ ส่วนของ Component ใน Inspector เราจะพบว่า Control ยังเป็นค่าว่าง

d4

ให้ลาก GameController จาก Hierarchy ไปวางในส่วน Control ทันที

ลากไปวาง
ลากไปวาง

เมื่อเสร็จแล้วจะเป็นดังนี้

d6

ทดสอบการ Run ตัว Game ของเราทันที

 

อ
ตายแล้วจะเจอเมนูนะครับ

ส่วนของวีดีโอ ผลลัพธ์ เป็นดังนี้

Tags

Asst. Prof. Banyapon Poolsawas

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบ และการพัฒนาเกม วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท Daydev Co., Ltd, (เดย์เดฟ จำกัด)

Related Articles

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

เราตรวจพบว่าคุณใช้ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ,กรุณาปิดระบบ Adblock ก่อนเข้าอ่าน Content ของเรานะครับ, ถือว่าช่วยเหลือกัน