Home / Developer  / Game Development  / Game Development  / เขียนเกม Unity 3D การทำ Mouse Movement เคลื่อนไหวตัวละคร

เขียนเกม Unity 3D การทำ Mouse Movement เคลื่อนไหวตัวละคร

บทเรียนการพัฒนาเกมด้วย Unity 3D กับการเคลื่อนไหวตัวละครด้วยเคลื่อน Mouse ไปมาซ้ายขวา สำหรับผู้เริ่มต้นพัฒนาเกมด้วย Unity และภาษา C# ตัวอย่างเช่น เกมยิงต่างๆ

บทเรียนก่อนหน้านี้: http://www.daydev.com/category/developer/s11-game-development/unity-3d

เปิดโปรเจ็ค Unity ขึ้นมาเลยครับ เทคนิคนี้ไม่ยากเลยแม้แต่น้อย สร้าง Player ลงไปใน Scene View กำหนด Physics ทั้งส่วนของ Character Controller, Capsule หรือ Box Collider และ Rigidbody แบบไม่มี Gravity ครับ ตามตัวอย่าง

unity-3d-mouse-movement-1

ตั้งค่า Inspector ตามตัวอย่างก็ได้ครับ

unity-3d-mouse-movement-2

สร้างไฟล์ Player.cs ขึ้นมา กำหนดตัวแปรต่อไปนี้

กำหนด targetPos เป็นตัวแปรมารับค่า Vector3 หรือตัว GameObject ตัวละครของเราครับ พร้อมตัวแปร speed มารับค่าความเร็วในตอบสนองและเคลื่อนไหวไปมา ทำการ init ค่าใน เมธอด Start();

ต่อจากนั้นทำการควบคุมตัวละครต่อที่ เมธอด Update

สังเกตที่ส่วนนี้ครับ

กำหนดในตัวอย่างคือให้ followXonly คือให้ตัวละครของเราเคลื่อนไหวตาม Mouse แค่แกน x นั่นคือซ้าย และขวา เท่านั้นครับ เมื่อเสร็จก็ลองทดสอบดู

unity-3d-mouse-movement-3

ตัวอย่างก็ดูด้านล่างฮะ

เป็นไงครับ ง่ายใช่ไหมลองเอาไปปรับใช้กับเกมของตัวเองกันนะครับ เทคนิคสั้นมากๆ

Comments

daydevthailand@gmail.com

<p>อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบ และการพัฒนาเกม วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์<br /> ,ผู้ก่อตั้ง บริษัท Daydev Co., Ltd, (เดย์เดฟ จำกัด)</p>

Review overview
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: