Home / Firebase

บทเรียนภาคเสริมสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันอ่านการ์ตูนออนไลน์ด้วย Android และ Firebase แต่เปลี่ยนจาก PDF เป็น Image List แทน

บทเรียนต่อเนื่องสำหรับสร้าง Comic Book ด้วย Firebase บน Android เพื่อสร้างแอปพลิเคชันอ่านหนังสือ PDF อย่างง่ายและจัดการด้วย Firebase ตอนที่ 2

บทเรียนเบื้องต้นสำหรับสร้าง Comic Book Shelf ด้วย Firebase และ Android Studio เพื่อสร้างแอปพลิเคชันอ่านหนังสือ PDF อย่างง่ายและจัดการด้วย Firebase

บทเรียนการเขียนฟังก์ชันเก็บข้อมูลเข้า Firebase Real-Time Database อย่างง่ายผ่าน Unity เพื่อใช้สำหรับทำ Save หรือ Score Board ของเกมออนไลน์

ขั้นตอนการสร้างเกมด้วย Unity โดยใช้ Cloud เก็บข้อมูลผู้เล่นและเข้าระบบ โดยเลือก SDK ของ Firebase มาใช้งานร่วมกับการเขียนเกมในส่วนของ Authentication สมัครสมาชิก และเข้าระบบ

หลังจากที่เราพัฒนา Web App ด้วย Javascript ร่วมกับ Firebase Database มาสักพักแล้ว รอบนี้เราก็ต้องนำข้อมูลที่เราทำไปโผล่บนแอพฯ Android ของเรา

บทเรียนตอนที่ 3 ของการสร้างเว็บ CMS ด้วย Firebase กับ Database, Storage หลังจาก Authentication เพิ่มข้อมูล แสดงรายการ ต่อไปคือการแก้ไข และลบรายการ

บทเรียนตอนที่ 2 ของการนำ Storage และ Database ของ Firebase มาทำระบบ CMS บนเว็บไซต์ด้วย Javascript หลังจาก Authentication เข้าระบบมาแล้ว

บทเรียนการสร้าง CMS บนเว็บด้วย Javascript ร่วมกับการเก็บข้อมูลเข้า Firebase แบบ JSON ผ่าน Realtime Database และเก็บไฟล์ภาพที่ Storage