ถ้ามีปัญหาเรื่องการพัฒนาแอพฯ ทั้ง Web Apps, iOS Apps, Android Apps เกี่ยวกับ Convert Currency อัตราแลกเปลี่ยนเงิน มาดูวิธีเกรียนๆ สั้นๆ ผ่าน API ง่ายๆ ครับ

แจก SQL Command สำหรับสร้างตาราง Locations ในประเทศไทย เช่น จังหวัดครับ รวม  77 จังหวัดสำหรับคนที่ต้องการสร้าง List Box หรือ Drop-Down List ครับรันได้เลย

วิธีการเขียนโปรแกรมภาษา PHP ร่วมกับ Facebook SDK สำหรับเก็บข้อมูลทั่วไป และรวมข้อมูลแบบ JSON ยัดลงใน Field ตารางของ MySQL อย่างง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น

รอบนี้เป็นการทำ Like Gate ด้วยภาษา PHP สำหรับเพิ่มจำนวน Like หน้า Fan Page ด้วย FQL ผ่าน Facebook API ครับ

หลายบริษัทที่มีการเก็บข้อมูลสำหรับวิจัยการตลา หรือข้อมูลประวัติของผู้บริโภคควรใช้ Graph API ของ Facebook มาช่วยสำหรับการดึงข้อมูลเหล่านั้นให้ง่ายขึ้นครับ

คราวนี้ก็ได้เวลามาพูดเรื่องยากกันสักนิดเกี่ยวกับ Facebook SDK และ Open Graph API ครับ ไอ้ที่ยากก็คือรอบนี้จะเป็นการรู้จัก FQL Query นั่นเองครับ

สำหรับเครือข่ายยอดนิยมอย่าง Facebook ตอนนี้หลังจากเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แล้ว ก็เริ่มมีการขยายฐานของการให้บริการไปยังหลายเมือง และหลายประเทศล่าสุดคือ Dubai

ห่างหายจาก Workshop การพัฒนาโปรแกรมไปนาน รอบนี้เลยหา Code พัฒนาอะไรง่ายๆ มาฝากกันเป็นการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย HTML กับ JQuery ธรรมดาร่วมกับ Twitter API และ Google Maps API ครับ

พัฒนา Twitter API ร่วมกับ Google MAP ไว้ตามหาเพื่อน

สำหรับผู้ใช้ฐานข้อมูล MySQL บ่อยๆ ในเวอร์ชันหลังๆ อย่างเวอร์ชัน 5 จะมีการทำ “หลุมดำ” หรือที่เรียกว่า The BlackHole Storage ที่มีลักษณะเหมือน หลุมดำ จริงๆครับคือดูดทุกสิ่งเข้าไป แต่ก็ไม่เคยรู้ว่าสิ่งที่ดูดไปนั้นอยู่ที่ไหน

The BlackHole Storage

เทคนิคการใช้ query ให้มีประสิทธิภาพ สามารถทำได้โดย - การใช้ UNION ถ้ามั่นใจว่า ผลลัพธ์ที่ได้ ไม่มีการซ้ำกันแน่นอน ให้ใช้ UNION ALL เพราะจะประมวลผลเร็วกว่า UNION- การใช้ UNION ควรกำหนดให้ query ที่คาดว่าจะมีข้อมูลซ้ำกันมากๆ UNION กันไปก่อน เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการประมวลผล- การใช้ AND ควรกำหนดเงื่อนไขที่ให้คำตอบเป็นจริงน้อยที่สุดไว้ในส่วนแรก เพราะเมื่อเจอ คำตอบที่เป็นเท็จ ก็จะไม่ตรวจสอบเงื่อนไขถัดไปแล้ว- การใช้ OR ควรกำหนดเงื่อนไขที่ให้คำตอบเป็นจริงมากที่สุดไว้ในส่วนแรก เพราะเมื่อเจอ คำตอบที่เป็นจริง ก็จะไม่ตรวจสอบเงื่อนไขถัดไปแล้ว- ถ้าต้องการเลือก ข้อมูลทั้งหมด ที่มีค่าข้อมูลไม่ซ้ำกัน ให้ใช้ DISTINCT เพราะจะประมวลผลได้เร็วกว่า GROUP BY- ควรหลีกเลี่ยงการใช้คำสั่ง SELECT *

READ MORE
POST TAGS:

คุณสมบัติของค่าข้อมูล null มีหลักดังต่อไปดังนี้ - แสดงถึงคอลัมน์ที่ไม่ทราบค่าข้อมูล ( UNKNOWN )- ถ้ามี ค่าข้อมูล NULL อยู่ในการคำนวณ ผลลัพธ์ท่ได้จะเป็น NULL- ถ้ามี ค่าข้อมูล NULL อยู่ในการรวมค่า string จะได้ผลลัพธ์เป็น NULL- สามารถจัดกลุ่ม ค่าข้อมูล NULL ได้ด้วยคำสั่ง GROUP BY- การใช้เงื่อนไข WHERE หรือ HAVING ใน column ที่มีค่าข้อมูล NULL จะไม่นำข้อมูลของแถวนั้นมาแสดงผล- การใช้คำสั่ง INNER JOIN ใน column ที่มี ค่าข้อมูล NULL จะไม่นำข้อมูลของแถวน้นมาแสดงผล- การใช้เงื่อนไขกับ

READ MORE
POST TAGS:

  ชนิดข้อมูลของ SQL ชนิดข้อมูลของ sql มีหลายประเภท ได้แก่ character ใช้จัดเก็บตัวอักษรที่แน่นอน ( ใช้ 1 byte ต่อ 1 ตัวอักษร ), character varying ใช้จัดเก็บตัวอักษร( ใช้ 1 byte ต่อ 1 ตัวอักษร ),  national character ใช้จัดเก็บตัวอักษรที่แน่นอน ( ใช้ 2 bytes ต่อ 1 ตัวอักษร ),national character varying ใช้จัดเก็บตัวอักษร ( ใช้ 2 bytes ต่อ 1

READ MORE
POST TAGS: