Home / Developer  / Programming Language

บทเรียนสำหรับผู้เริ่มต้นในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์ม iOS ด้วย XCode และ Swift (ในตัวอย่างใช้ XCode 10.2.1 และ Swift เวอร์ชัน 5) เรียกใช้ UITableView

ตัวอย่างเบื้องต้นสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์ม iOS ด้วยภาษาโปรแกรม Swift เวอร์ชัน 5 กับการทำงานร่วมกับ UIAlertController แจ้ง Alert

เขียนแอปพลิเคชัน iOS ด้วย Swift 5 การใช้งาน UITextField รับค่าแป้นพิมพ์ ด้วย Xcode 10.2.1 โดยทำงานร่วมกับ UILabel และ UIButton อย่างง่าย

POST TAGS:

บทเรียนเริ่มต้นสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Xcode บนแพลตฟอร์ม iOS ด้วยภาษา Swift (ตอนนี้ใช้ Xcode 10.2 และ เวอร์ชัน Swift 5) แตะ IBAction เพื่อให้ UILabel แสดงผลข้อความ

POST TAGS:

ในตอนนี้เทคโนโลยีเว็บได้มี WebGL หรือหลากหลายนวัตกรรมในการนำไฟล์ 3 มิติ หรือ Model 3 มิติไปแสดงผลหน้าเว็บ HTML มาลองวิธีง่ายๆ กัน

รูปแบบฟังก์ชันการวนซ้ำ หรือ Loops ในลักษณะต่างๆ ในภาษาโปรแกรม Go หรือ Go Lang สำหรับวนประโยคหรือค่าต่างๆ ซ้ำไปตามเงื่อนไข

POST TAGS:

จากบทเรียนก่อนหน้านี้ของการเขียนภาษา Go หรือ Go Lang ภาษาใหม่ของ Google เราจะมาศึกษาต่อเนื่องเกี่ยวกับ Decistion Making หรือ if then else

POST TAGS:

รูปแบบของ Lab ครั้งนี้เป็นการพัฒนา Line Bot หรือเจ้า Chat Bot ที่ตอบโต้เราใน Line ผ่าน Message API แต่สิ่งที่เพิ่มมาคือสอนให้มันจดจำว่าครั้งต่อไปจะตอบอะไรเรา

บทเรียนนี้จะเป็นรูปแบบการเขียนโปรแกรมภาษา COBOL การแสดงผลข้อมูลจากตัวแปร โดยแบ่งการรับค่าแสดงผลตาม DataType ต่างๆ

POST TAGS:

บทความ Life Hack! เบาๆ แต่แสบสันวันนี้คือการแนะนำ APIs ของ JavaScript เก๋ๆ มาควบคุมการทำงานของอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือผ่าน Mobile Web Browser 

หลังจากตั้งค่า Python บน Eclipse ด้วย Pydev ไปแล้วบทเรียนนี้จะเป็นการเริ่มต้นสร้าง Project ใหม่สำหรับการเขียนโปรแกรม Python สำหรับรูปแบบ GUI และ DJango

บทเรียนการติดตั้ง Framework สำหรับพัฒนาโปรแกรมภาษา Python ด้วย Pydev ผ่านการติดตั้ง Environment บน Eclipse สำหรับเขียน GUI และ Django ทำเว็บแอพพลิเคชัน

บทเรียนการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา Python สำหรับตรวจสอบ Condition เงื่อนไขอย่าง If Then Else และการวน Loop เพื่อทำคำสั่งซ้ำสำหรับผู้เริ่มต้น

บทเรียนสำหรับคนที่ต้องการสร้างระบบ Push Notification บนระบบปฏิบัติการ Android ผ่าน Android Studio ร่วมกับระบบเว็บไซต์ Cloud ของ Parse.com มาพัฒนาใช้ร่วมกัน

ชุดข้อมูลแบบ tuple() เป็นชุดข้อมูลที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกับ list() สามารถเก็บข้อมูลภายในหลายจำนวนในตัวแปรชุดเดียวกัน โดยมีอ้างถึงข้อมูลผ่านการเรียก Index ของชุดข้อมูลภายใน

บทเรียนการจัดการเกี่ยวกับอักขระ หรือประโยคต่างๆที่เป็น Data Type ประเภท String ด้วยภาษา Python สำหรับผู้เริ่มต้นพัฒนาโปรแกรม เพื่อทำความเข้าใจจากภาษา Python

ภาษาโปรแกรม Python หรือภาษาอื่นๆ อย่าง PASCAL, JAVA หรือภาษา C/C++ มีรูปแบบการรับค่า Input จากแป้นพิมพ์บนคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์มาเก็บไว้ในตัวแปร ทั้ง อักขระ หรือ ตัวเลข เพื่อใช้สำหรับประมวลผล

โปรแกรมที่ติดมากับ Python นั้นคือ Python Shell เวอร์ชัน 3.5.0 ในตัวยอ่างบทเรียนนี้จะเป็นการใช้งาน Python shell เบื้องต้น สำหรับการใช้งานสำหรับมือใหม่

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม และสภาพแวดล้อมสำหรับเริ่มต้นพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรม Python สำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม เพื่อศึกษาการทำงานโครงสร้างภาษา Python

บทเรียน Tutorial เบื้องต้นสำหรับการติดตั้ง WordPress บน Heroku Cloud Apps ร่วมกับ PostgreSQL สำหรับคนที่ต้องการทำ Project หลังบ้านแบบไม่ต้องตั้งค่า VPS ใหม่

ตัวอย่างการสร้างเกม Rock Paper Scissors หรือ เป่ายิ๊งฉุบ ด้วย LEAP Motion กับ Javascript กับงานที่ไป Contribute Repo ร่วมกับนักพัฒนาคนอื่น

บทเรียน Javascript กับของเล่นใหม่ Leap Motion สำหรับ Detect มือและนิ้วของเราผ่านอุปกรณ์แสกนแล้วทำการ Rigged กระดูกมือเราให้ใช้งานร่วมกับ โปรแกรมได้

บทเรียนการเขียนโปรแกรม Javascript ร่วมกับ Facebook SDK เวอร์ชัน 2  สาธิตด้วยการเจาะความเป็นส่วนตัวเพื่อตอบคำถามว่า สรุปแล้ว Facebook มันเป็นส่วนตัวจริงหรือ? 

สวัสดีครับ ผม @ThaiSwiftClass.com มาเป็น Guest Blogger  ครั้งแรกหลังจาก DayDev ไปเป็น Guest ให้ทาง web ThaiSwiftClass ตอน Play & Learn: Swift ทบทวนบทเรียนนอกกรอบ Array ด้วย #GOT 

คนที่เริ่มต้นเขียนเกม 3 มิติตอนนี้จะต้องเรียนรู้หลักการเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง หรือ Rigidbody ทำงานร่วมกับ Physics และ Gravity บน Unity 3D

บทเรียนสำหรับการอธิบายเรื่องของวิธี Import 3D Models และ Model อื่นๆ ลงไปในเกม เรียกว่าการสร้าง Game Object ขึ้นมาสำหรับออกแบบ Scene ที่ของเกมบน Unity 3D