Home / 3D

สำหรับนักออกแบบ 3D ที่ชอบใช้โปรแกรม Blender มีการทำงานหนึ่งที่น่าสนใจคือการ Paint Texture แบบ Real-Time เหมือนเอาสีพ่นของเล่นเลยครับ

POST TAGS:

บทความนี้จะเป็นขั้นตอนการใส่กระดูกสำหรับโมเดล 3 มิติด้วย Blender ผ่าน Add-on ที่ชื่อว่า Rigify ที่สามารถใส่กระดูกได้รวดเร็ว แบบ Automatics-weight อัตโนมัติไว้ใช้กับงานเกม

บทเรียนนี้ต่อยอดจากการปั้นโมเดล 3 มิติด้วย Blenderแบบ Low Polygon สำหรับเกม ในส่วนนี้จะเป็นการสร้าง Texture รายละเอียดสำหรับห่อตัวโมเดลของเราทีละส่วนครับ

POST TAGS:

บทเรียนนี้เป็นการแนะนำเครื่องมือในการปั้นโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Blender ที่ฟรีครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย มาเริ่มบทเรียนแบบเร่งรัดดีกว่า

POST TAGS: