Home / 2019 / February

บทเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาแอพพลิเคชัน Cross-Platform จาก Google ที่ชื่อว่า Flutter ซึ่งสามารถ Publish แอพพลิเคชันของเราได้ทั้ง iOS และ Android

POST TAGS:

บทเรียนนี้เราจะพัฒนาแอพพลิเคชัน Android ด้วยภาษา Kotlin ซึ่งถือว่าเป็นภาษาใหม่ ตัวอย่างแรกคือการทำงานร่วมกับ EditText