Home / 2018 / November

บทเรียนภาคเสริมสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันอ่านการ์ตูนออนไลน์ด้วย Android และ Firebase แต่เปลี่ยนจาก PDF เป็น Image List แทน

บทเรียนต่อเนื่องสำหรับสร้าง Comic Book ด้วย Firebase บน Android เพื่อสร้างแอปพลิเคชันอ่านหนังสือ PDF อย่างง่ายและจัดการด้วย Firebase ตอนที่ 2

บทเรียนเบื้องต้นสำหรับสร้าง Comic Book Shelf ด้วย Firebase และ Android Studio เพื่อสร้างแอปพลิเคชันอ่านหนังสือ PDF อย่างง่ายและจัดการด้วย Firebase