Home / 2017 / December

Game Engine ที่น่าสนใจในพื้นฐานของความง่ายและเหมาะกับนักพัฒนาเกมเริ่มต้นอีกตัวในช่วงนี้คือ Godot Engine เหมาะกับนักพัฒนาเกมมือใหม่

POST TAGS:

ขั้นตอนการสร้างเกมด้วย Unity โดยใช้ Cloud เก็บข้อมูลผู้เล่นและเข้าระบบ โดยเลือก SDK ของ Firebase มาใช้งานร่วมกับการเขียนเกมในส่วนของ Authentication สมัครสมาชิก และเข้าระบบ

Cost Per Action (CPA) หรือเมตริกในเรื่องของการคำนวณ Customer Acquisition Cost เป็นสิ่งสำคัญที่บอกถึงการเลือกใช้ Media ที่เกิดผลลัพธ์ดีที่สุด หรือ Impact มากที่สุด