Home / 2017 / October

หลังจากที่เราพัฒนา Web App ด้วย Javascript ร่วมกับ Firebase Database มาสักพักแล้ว รอบนี้เราก็ต้องนำข้อมูลที่เราทำไปโผล่บนแอพฯ Android ของเรา

บทเรียนตอนที่ 3 ของการสร้างเว็บ CMS ด้วย Firebase กับ Database, Storage หลังจาก Authentication เพิ่มข้อมูล แสดงรายการ ต่อไปคือการแก้ไข และลบรายการ

บทเรียนตอนที่ 2 ของการนำ Storage และ Database ของ Firebase มาทำระบบ CMS บนเว็บไซต์ด้วย Javascript หลังจาก Authentication เข้าระบบมาแล้ว

บทเรียนการสร้าง CMS บนเว็บด้วย Javascript ร่วมกับการเก็บข้อมูลเข้า Firebase แบบ JSON ผ่าน Realtime Database และเก็บไฟล์ภาพที่ Storage