Home / 2017 / September

การพัฒนาแอพพลิเคชัน Android ที่ถูกพัฒนาให้ง่ายขึ้นด้วย Layout ตัวใหม่อย่าง RecyclerView ให้สามารถดึง JSON Webservices ได้ง่ายพร้อม Image Load ผ่าน Picasso

ตัวอย่างบทเรียนนี้คือ Labs สำหรับการสร้างหน้า Login และ Signup บนเว็บไซต์ผ่านระบบ Firebase Authentication ของ Google สำหรับผู้เริ่มต้น