Home / 2017 / January

สำหรับนักออกแบบ 3D ที่ชอบใช้โปรแกรม Blender มีการทำงานหนึ่งที่น่าสนใจคือการ Paint Texture แบบ Real-Time เหมือนเอาสีพ่นของเล่นเลยครับ

POST TAGS: