Home / 2017 / January

บทเรียนการพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android รอบนี้จะเป็นการใช้งาน FireBase ในส่วนของ Authentication หรือการเข้าระบบด้วยฐานข้อมูล

ตัวอย่างการสร้าง Dialogue system หรือ ระบบสนทนาอย่างง่ายให้เกมของเรา บน Unity 3D โดยใช้วิธีการเรียกอ่านทีละบรรทัดจากไฟล์ Text นามสกุล .txt

ช่วงนี้ได้มีโอกาสพานักศึกษาสาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม มหาวิทยาลัยธุรกิขบัณฑิตย์ที่ตัวเองสอนอยู่เข้าร่วมแข่งขันการพัฒนาเกมในเวลา 48 ชั่วโมงอย่าง Thai Game Jam 2017 ตอนนี้ก็สิ้นสุดลงแล้วก็อยากจะขอแนะนำงานเกมของลูกศิษย์เสียหน่อย

สำหรับนักออกแบบ 3D ที่ชอบใช้โปรแกรม Blender มีการทำงานหนึ่งที่น่าสนใจคือการ Paint Texture แบบ Real-Time เหมือนเอาสีพ่นของเล่นเลยครับ

POST TAGS: