Home / 2015 / December

การเปลี่ยนหน้าของ Android ด้วย Intent Activity นั้นบางทีเราต้องการ Animation เลื่อนหน้าจอจากขวาไปซ้าย หรือซ้ายไปขวา ให้ดูน่าสนใจเราสามารถทำได้ดังนี้

บทเรียนแบบสั้นกระชับในการพัฒนาเกมสไตล์ Diablo ที่ใช้ Mouse ในการ Point-Click เพื่อเดินไปตำแหน่งที่คลิกล่าสุดใน Unity 3D 

เกมแบบหลายผู้เล่นในระบบเครือข่ายหรือ Multiplayer Game บน Unity 3D นั้นมี Asset Store มากมายให้เลือกใช้แต่ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของ Network Manager กันก่อน