Home / 2015 / June

โปรแกรมที่ติดมากับ Python นั้นคือ Python Shell เวอร์ชัน 3.5.0 ในตัวยอ่างบทเรียนนี้จะเป็นการใช้งาน Python shell เบื้องต้น สำหรับการใช้งานสำหรับมือใหม่

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม และสภาพแวดล้อมสำหรับเริ่มต้นพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรม Python สำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม เพื่อศึกษาการทำงานโครงสร้างภาษา Python

บทความฉบับเร่งรัดสำหรับผู้ต้องการสร้างเกม 3D แนว Action มุมมองบุคคลที่ 3 ด้วย Unity ครับ สำหรับผู้ที่ต้องการไอเดียการพัฒนาเกม