Home / 2015 / February

ตัวอย่างการสร้างเกม Rock Paper Scissors หรือ เป่ายิ๊งฉุบ ด้วย LEAP Motion กับ Javascript กับงานที่ไป Contribute Repo ร่วมกับนักพัฒนาคนอื่น

มาถึงบทเรียนนี้จะเป็นการนำเสนอรูปแบบการทำงานต่อยอดโดยแสดง ListView ข้อมูลให้เลือกเมื่อเลือกข้อมูลแล้วจะมีการเปลี่ยนหน้าด้วย Intent บน Android สำหรับต่อยอด

Intent Activity เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ นักพัฒนาแอพพลิเคชันบน Android ใช้กันบ่อยเพราะมันคือการ สั่งให้แอพพลิเคชันของเราเปลี่ยนหน้าแสดงผลไปอีกหน้าและส่งค่าได้อีกด้วย

บทเรียน Javascript กับของเล่นใหม่ Leap Motion สำหรับ Detect มือและนิ้วของเราผ่านอุปกรณ์แสกนแล้วทำการ Rigged กระดูกมือเราให้ใช้งานร่วมกับ โปรแกรมได้

การตั้งค่า Google Play Service บน Emulator ยอดฮิต Geny Motion ที่นักพัฒนาแอพพลิเคชันสาย Android มักใช้งานร่วมกับโปรแกรม Android Studio ในการทำแอพพลิเคชัน

บทเรียนในตอนนี้จะเป็นการควบคุมตัวละครด้วย Mobile Joystick ซึ่งเป็น Assets Package หนึ่งของ Unity 3D สำหรับคนที่ต้องการสร้างเกมบน Mobile ครับ