Home / 2014 / August

บทเรียนการพัฒนาแอพพลิเคชันบนแพลตฟอร์ม iOS ร่วมกับ Service APIs ของ Google อย่าง Google Maps SDK for iOS สำหรับผู้เริ่มต้น กับการปรับแต่ง Maps หลากหลายรูปแบบ

ก็ไม่มีอะไรมาก Tutorial สั้นอันนี้คือการใช้งาน API ของ Open Weather ร่วมกับ PHP หรือ jQuery มาประยุกต์ใช้สร้างแอพพลิเคชัน พยากรณ์อาการแบบง่ายๆ ครับ

หลังจากได้งานพัฒนาแอพพลิเคชันจาก สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ อย่างแอพพลิเคชันนำเที่ยว Go2Buriram และ Buriram Magic ตอนนี้

การผสมผสานระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและ Tablet เป็นอุปกรณ์ Hybrid รูปแบบใหม่อย่าง Surface2 ของ Microsoft ที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง